Cài đặt thông tin khác

 • Cài đặt cơ bản

  Cài đặt cơ bản là nơi bạn có thể thiết lập các thông tin cơ bản về website như tiêu đề ,mô tả về website, các thông tin liên hệ của shop, cài đặt email quản trị và thay đổi Logo, Favicon, ...

 • Cài đặt tên miền

  Tên miền (Domain name) là một tên dễ nhớ dùng để làm địa chỉ truy cập trên mạng. Ví dụ: yahoo.com, google.com, vinawebs.vn ... Nó thay thế cho một dải những con số khó nhớ gọi là địa chỉ IP. Nếu bạn muốn xây dựng một website trên internet thì đăng ký tên miền là việc đầu tiên cần làm, tên miền giúp khách hàng dễ tìm đến website của bạn.

 • Bài giới thiệu

  Bài giới thiệu trang nội dung thường được sử dụng để dùng để giới thiệu về Cty, Thương hiệu, ....

 • Thông tin liên hệ

  Thêm trang Liên hệ vào website mục đích để hiện form để khách hàng của bạn có thể nhập thông tin liên hệ với shop, hoặc tùy vào mỗi giao diện có thể có thêm bản đồ.

 • Thông tin footer

  Footer là phần cuối cùng của website. Thường được sử dụng để hiển thị thông tin liên hệ và các liên kết như chính sách bảo mật, các điều khoản, tiết lộ thu nhập, khoản bản quyền, DMCA, bằng chứng xã hội, danh hiệu, thương hiệu uy tín, …

 • Bài viết

  Trang Bài viết thường được sử dụng cho nội dung cố định, ít thay đổi, phù hợp với các phần giới thiệu, chính sách điều khoản dịch vụ, thông tin vận chuyển và hoàn trả, v.v…