Cài đặt tin tức

 • Kho tin tức

  Bao gồm các tin tức được đẩy lên Kho từ nhiều nguồn khác nhau

 • Đăng tin tức mới

  Để hoàn thiện một website bán hàng bạn cần phải thêm các tin tức lên website của mình để giới thiệu cho khách hàng biết đến website của mình.

 • Quản lý tin tức

  Quản lý, đăng, xoá, sửa tin tức

 • Danh mục tin tức

  Danh mục tin tức để giúp khách hàng tìm kiếm tin tức dễ dàng hơn, bạn có thể nhóm các tin tức lại theo danh mục (Thời trang, tin tức nổi bật, tin tức khuyến mãi).

 • Cài đặt

  Cài đặt cho trang tin tức để tối ưu SEO như: Meta tiêu đề, Meta mô tả, Meta từ khoá, ...