Đăng bài viết

Hướng dẫn tạo website

Bước 1: Từ trang quản trị website, nhấp chọn Website => chọn mục website cần tạo (Dropshipping, Nhà cung cấp, Phân phối, Cộng tác viên)

Bước 2: Nhập thông tin người dùng

Tên rút gọn website: giống như "Username" đặt ký tự không dấu và dể nhớ (Có thể thay đổi bằng cách gắn tên miền riêng .com, .vn, ...)

Link rút gọn website: Dùng để copy dữ liệu của giao diện mẫu (Có thể điền hoặc không), Giao diện mẫu có thể xem ở Admin -> Giao diện -> Kho giao diện. Giao diện mẫu sẽ có cấu trúc ******.ecosite.vn (ví dụ giao diện mẫu https://demo044.ecosite.vn/) chỉ cần copy demo044 dán vào chổ Link rút gọn website để copy toàn bộ dữ liệu của giao diện https://demo044.ecosite.vn/